Fylkesveg 520 forbi Svandalsfossen risikerer å bli stengt ved høg vassføring i fossen. Ny leiar for samferdselsutvalet Alexander Rügert-Raustein kan ikkje love at det kjem ei endeleg løysing på flaumproblematikken.
Fylkesveg 520 forbi Svandalsfossen risikerer å bli stengt ved høg vassføring i fossen. Ny leiar for samferdselsutvalet Alexander Rügert-Raustein kan ikkje love at det kjem ei endeleg løysing på flaumproblematikken. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Ingen løfte om Svandalsfossen