Fortau frå krysset på Solbrekk og opp mot Brekke har lenge vore arbeida for. Framleis er det uvisst når arbeidet kjem til å starte opp.
Fortau frå krysset på Solbrekk og opp mot Brekke har lenge vore arbeida for. Framleis er det uvisst når arbeidet kjem til å starte opp. FOTO: Even Emberland.

Uviss framdrift i Brekkebakken