Hovudtillitsvalt i NSF Sauda, Vibeke Lindanger Sørensen og einingsleiar ved Sauda DMS, Kjetil Rolfsen, er glade for at det nå ligg an til at grunnbemanninga i helsevesenet på natt blir stryka.
Hovudtillitsvalt i NSF Sauda, Vibeke Lindanger Sørensen og einingsleiar ved Sauda DMS, Kjetil Rolfsen, er glade for at det nå ligg an til at grunnbemanninga i helsevesenet på natt blir stryka. FOTO: Ingvil Bakka.

Auka natt-ressursar til DMS-en:

Dei tilsette ventar spent på oppbemanninga