Saudabuen Bitanya er nå blitt eit halvt år ung. Her saman med foreldra Tedros Ekubamichael og Luwam Tesfay og helsesjuepleiar Kari Iversflaten.
Saudabuen Bitanya er nå blitt eit halvt år ung. Her saman med foreldra Tedros Ekubamichael og Luwam Tesfay og helsesjuepleiar Kari Iversflaten. FOTO: Ingvil Bakka.

Nær 40 nye saudabuar fødd i 2019