Dette er dei ulike traseane Statnett vurderer for å bygge ei ny kraftlinje til Haugalandet. Trasé 2.0 (langs eksisterande linje) og 2.1 (i urørt friluftsområde) er alternativa dersom straumen skal bli frakta frå Sauda og ikkje Blåfalli i Kvinnherad.
Dette er dei ulike traseane Statnett vurderer for å bygge ei ny kraftlinje til Haugalandet. Trasé 2.0 (langs eksisterande linje) og 2.1 (i urørt friluftsområde) er alternativa dersom straumen skal bli frakta frå Sauda og ikkje Blåfalli i Kvinnherad. FOTO: Grafikk/Statnett.

Ny kraftlinje frå Sauda framleis eit alternativ