Den nye parkeringsplassen ved ”Metodisten”, og tolkinga av regelverk for når jobbar må ut på anbod, er stridens kjerne.
Den nye parkeringsplassen ved ”Metodisten”, og tolkinga av regelverk for når jobbar må ut på anbod, er stridens kjerne. FOTO: Frank Waal.

Brødrene Selvik AS klagar kommunen inn for KOFA