I Leabøen barnehage jobbar dei med å få eit endå betre og meir inkluderande miljø. Pedagogisk leiar Kristine F. Haustavik, her med Talita Rafdal, gler seg over at dei små kvardagsendringane gir resultat. Bak ser me skule- og barnehagerettleiar Målfrid Selvik Årthun og barnehagestyrar Camilla Eikevik.
I Leabøen barnehage jobbar dei med å få eit endå betre og meir inkluderande miljø. Pedagogisk leiar Kristine F. Haustavik, her med Talita Rafdal, gler seg over at dei små kvardagsendringane gir resultat. Bak ser me skule- og barnehagerettleiar Målfrid Selvik Årthun og barnehagestyrar Camilla Eikevik. FOTO: Ingvil Bakka.

Små kvardagsgrep – viktige endringar