Eramet Norway arbeider heile tida for å sikre god tilgang på fornybar kraft til verksemda ved smelteverka dei har. Avtalen om å kjøpe straum frå vindkraftanlegg Green Investment Group er eit ledd i det arbeidet.
Eramet Norway arbeider heile tida for å sikre god tilgang på fornybar kraft til verksemda ved smelteverka dei har. Avtalen om å kjøpe straum frå vindkraftanlegg Green Investment Group er eit ledd i det arbeidet. FOTO: Even Emberland.

Eramet skal kjøpe vindkraft