Ekstremvêret "Elsa" vil ifølge Meteorologisk institutt kunna gi betydeleg høgare vasstand enn "Didrik" gjorde i midten av januar.
Ekstremvêret "Elsa" vil ifølge Meteorologisk institutt kunna gi betydeleg høgare vasstand enn "Didrik" gjorde i midten av januar. FOTO: Meteorologisk institutt.

Ny springflo i vente:

«Elsa» vil overgå «Didrik»

Meteorologisk institutt varslar svært høg vasstand måndag kveld.

Ekstremvêret «Elsa» vil måndag kveld og natt til tysdag gi svært høg vasstand langs kysten av Agder og Vestlandet. Vatnet vil ifølge Meteorologisk institutt stiga til eit høgare nivå enn under ekstremvêret «Didrik».

Ifølge nettstaden sehavniva.no kan Sauda venta at havet stig til eit toppnivå 14 centimeter over det som var varsla under «Didrik» sitt besøk. Den gongen gjekk prognosen ut på at havet ville stiga opptil 177 centimeter over det såkalla havnivånull, eit definert nullpunkt som i praksis er det lågaste nivået havet når. Observasjonane viste imidlertid at vatnet på sitt høgaste kom opp i 164 centimeter over havnivånull.

Når «Elsa» besøker Sauda, kan havnivået på sitt høgaste ifølge varselet stiga til 191 centimeter over havnivånull (justert til 193 centimeter måndag morgon). Skulle dette inntreffa, vil havet ved kvart på tolv-tida natt til tysdag stå 29 centimeter høgare enn natt til 14. januar.

Raudt varsel

Meteorologisk institutt karakteriserer den varska springfloa som «ekstremt høg» og plasserer varselet i raud kategori. Det blir generelt åtvara mot ferdsel i strandsona og oppmoda om å sikra båtar (vurder å ta dei på land), naust og gjenstandar i strandsona.

Det er ifølge yr.no venta flau vind frå nordaust i Sauda medan vatnet står på sitt høgaste.

Det er for øvrig venta svært høg vasstand, oransje kategori, måndag og tysdag føremiddag, men då betydeleg lågare enn toppen seint måndag kveld.