Norske kraftkommunar, inkludert Sauda, får behalde kraftinntektene, etter regjeringas retrett.
Norske kraftkommunar, inkludert Sauda, får behalde kraftinntektene, etter regjeringas retrett. FOTO: Saudefaldene

Regjeringa skrinlegg Kraftskatteutvalets forslag