Sauda Vekst-leiar Inge Løyning snakka seg glødande varm om stolheis-tankane heile arbeidsdagen i dag, fredag. Foto: Ingvil Bakka.
Sauda Vekst-leiar Inge Løyning snakka seg glødande varm om stolheis-tankane heile arbeidsdagen i dag, fredag. Foto: Ingvil Bakka.

Glødande engasjement for stolheis