Sauda Arbeiderparti støtter ordfører Sigmund Lier og Tysvær kommune i kampen mot vindkraftutbygging.
Sauda Arbeiderparti støtter ordfører Sigmund Lier og Tysvær kommune i kampen mot vindkraftutbygging. FOTO: Colourbox.

En energipolitikk for fremtiden

På årsmøtet 5. februar vedtok Sauda Arbeiderparti et forslag som ønsker å utforme en helhetlig energipolitikk for dekke fremtidens økende energibehov.

I en tid der oljeplattformer, biler, raffineringsanlegg og øvrig industri skal elektrifiseres trenger vi å øke vår produksjon av strøm. Vannkraftlandet Norge har lange og stolte tradisjoner innenfor dette området og er i dag Europas største produsenter av fornybar energi i form av vannkraft. Over 90 prosent av vannkrafta eies av oss i fellesskap, der inntekter og forvaltning kommer innbyggerne og felleskapet til gode.

Den norske vannkraftsektoren står nå ovenfor et generasjonsskifte der investeringer stopper opp grunnet dagens skatteregime. Mange eldre kraftverk er ferd med å nå sin tekniske levetid og NVE sine beregninger viser at det må reinvesteres hele 45 milliarder de neste ti årene. Istedenfor oppgradering og utvidelse av vannkrafta opplever vi i dag er knallharde konflikter der utenlandske investeringsfond kjøper opp og bygger ut kontroversiell vindkraft som vi ikke trenger. Oppgradering av vannkrafta kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land – og med minimale naturinngrep. Den siste saudautbyggingen med nytt kraftverk er et av flere gode eksempler på hva som er potensialet.

Slik det er i dag prioriteres utbygging av vindkraft før satsing på vannkrafta. Dette skyldes særdeles skjeve rammevilkår, blant annet et skatteregime som gjør det mer lønnsomt å investere i vindkraft. Resultatet av dette er at store vindkraftanlegg bygget av utenlandske investeringsfond med røtter i skatteparadis som igjen er subsidiert av forbrukere gjennom «grønne sertifikater».

Sauda Arbeiderparti vil med dette sende en støtteerklæring til ordfører Sigmund Lier og resten av Tysvær kommune i kampen mot vindkraftutbygging. Samtidig skal vi løfte fram vår politikk på fylkesårsmøte til Rogaland Arbeiderparti. Vi skal også jobbe for at stortinget tar ansvar for at fellesskapets energiressurser forvaltes på best mulig måte for folket, industrien og naturen.