Lensmann Siri Fisketjøn Indrebø (til høgre) var saman med betjentane Øyvind Dybing og Stine Kufaas til stades i kommunestyresalen då spørreundersøkinga ”Ung i Rogaland 2019” blei presentert i mai 2019. Politiet har stort fokus på førebygging blant ungdom.
Lensmann Siri Fisketjøn Indrebø (til høgre) var saman med betjentane Øyvind Dybing og Stine Kufaas til stades i kommunestyresalen då spørreundersøkinga ”Ung i Rogaland 2019” blei presentert i mai 2019. Politiet har stort fokus på førebygging blant ungdom. FOTO: Even Emberland.

Politiåret 2019:

Sedelighetsaker opp – narkotikasaker ned