Foreløpig er det uvisst om bilar eller folk er tatt i raset. Store massar hindrar nå all trafikk gjennom Juvastøl-området. Foto: Sauda brannvesen.
Foreløpig er det uvisst om bilar eller folk er tatt i raset. Store massar hindrar nå all trafikk gjennom Juvastøl-området. Foto: Sauda brannvesen.

Gigantisk stein- og jordras i Juvastøl