Korps med korona-avstand i oppstillinga spanderte vårkonsert på dei eldre ved institusjonane i Sauda onsdag.
Korps med korona-avstand i oppstillinga spanderte vårkonsert på dei eldre ved institusjonane i Sauda onsdag. FOTO: Frank Waal.

Musikkorpset ville spreie litt glede i koronatida