Høgres Dagfinn Birkeland (til venstre) og Arbeidarpartiets Hallgeir Amdal (til høgre) fekk ikkje ordførar Asbjørn Birkeland (Sp) og fleirtala i utval for samfunnsutvikling og i formannskapet med på sine endringsønsker i den nye kommuneplanen. Sp sine endringsønske blei vedtatt og blir sendt vidare til kommunestyret sitt junimøte. Bildet er tatt etter kommunevalet 2019.
Høgres Dagfinn Birkeland (til venstre) og Arbeidarpartiets Hallgeir Amdal (til høgre) fekk ikkje ordførar Asbjørn Birkeland (Sp) og fleirtala i utval for samfunnsutvikling og i formannskapet med på sine endringsønsker i den nye kommuneplanen. Sp sine endringsønske blei vedtatt og blir sendt vidare til kommunestyret sitt junimøte. Bildet er tatt etter kommunevalet 2019. FOTO: Ingvil Bakka.

Smila bleikna i kommuneplandebatten