Sauda Musikkorps er eitt av meir enn 150 korps som nå får pengestøtte frå Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.
Sauda Musikkorps er eitt av meir enn 150 korps som nå får pengestøtte frå Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest. FOTO: Ingvil Bakka/Arkiv.

Koronamidlar til korpset