For godt og vel tjue år sidan gjekk ein vekk frå institusjonsmodellen til moderne bufellesskap. I dag har Åbøtunet mange sterkt pleietrengane eldre bebuarar – og fleire i kø. Nå jobbar kommunen med å laga til fleire institusjonsplassar.
For godt og vel tjue år sidan gjekk ein vekk frå institusjonsmodellen til moderne bufellesskap. I dag har Åbøtunet mange sterkt pleietrengane eldre bebuarar – og fleire i kø. Nå jobbar kommunen med å laga til fleire institusjonsplassar. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Jobbar for fleire institusjonsplassar