Ved det nye driving rang-bygget til Sauda golfklubb ved Rødstjødna er det eine nye toalettbygget planlagt plassert.
Ved det nye driving rang-bygget til Sauda golfklubb ved Rødstjødna er det eine nye toalettbygget planlagt plassert. FOTO: Frank Waal.

Vil bygge offentlege toalett med utstyrslån