Kloakkreinseanlegget på Tangen.
Kloakkreinseanlegget på Tangen. FOTO: Knut Atle M. Seim

Skal ta stilling til forlik