Siri Holm Stråbø og Cecilie Løvik er ferievikarar i pleie- og omsorgstenesta. Dei skal jobba i heimetenesta, der dei gjer ulike helsefaglege arbeidsoppdrag for heimebuande brukarar.
Siri Holm Stråbø og Cecilie Løvik er ferievikarar i pleie- og omsorgstenesta. Dei skal jobba i heimetenesta, der dei gjer ulike helsefaglege arbeidsoppdrag for heimebuande brukarar. FOTO: Ingvil Bakka.

Sommarklart helsevesen