SVs Øyvind Grassdal (til venstre) gler seg til å kunna ta i bruk den nye byttebua inne på sorteringsanlegget. Foreløpig er det oppsynsmann John Ola Espevik og hans mannskap som driftar bua
SVs Øyvind Grassdal (til venstre) gler seg til å kunna ta i bruk den nye byttebua inne på sorteringsanlegget. Foreløpig er det oppsynsmann John Ola Espevik og hans mannskap som driftar bua FOTO: Ingvil Bakka.

Byttebua er i drift