Når Peter Thunheim ikkje er ute på oppdrag for ”Leger uten grenser”, bruker han tid på å pusse opp huset sitt i Åbøbyen.
Når Peter Thunheim ikkje er ute på oppdrag for ”Leger uten grenser”, bruker han tid på å pusse opp huset sitt i Åbøbyen. FOTO: Frank Waal.

Har konfliktområde som arbeidsplass