Aud Hege Jørgensen Hebnes opplevde oppsving i turistbesøket og driftsresultatet til Sauda Fjord Camping i 2019.
Aud Hege Jørgensen Hebnes opplevde oppsving i turistbesøket og driftsresultatet til Sauda Fjord Camping i 2019. FOTO: Edd Meby.

Har lagt bak seg eit solid campingår