Digitale sensorar som skal varsle ekstreme vêrsituasjonar på eit tidlegare tidspunkt, blir testa ut i Sauda. Bildet er frå flaumen i Hellandsbygd oktober 2018.
Digitale sensorar som skal varsle ekstreme vêrsituasjonar på eit tidlegare tidspunkt, blir testa ut i Sauda. Bildet er frå flaumen i Hellandsbygd oktober 2018. FOTO: Ivar Johannes Handeland/arkiv.

Testar ut digital flaumvarsling i Sauda