Ådne Listøl (20) og Mats Breivik (28) startar i faste jobbar i Veslefrikk barnehage i midten av august. Styrar Berit Haustavik har nå tre menn i staben sin – ein auke på 200 prosent.
Ådne Listøl (20) og Mats Breivik (28) startar i faste jobbar i Veslefrikk barnehage i midten av august. Styrar Berit Haustavik har nå tre menn i staben sin – ein auke på 200 prosent. FOTO: Ingvil Bakka.

Fleire menn i Veslefrikk