Det nye transformatoranlegget på Austarheim opptar nesten like mykje plass som det eksisterande anlegget.
Det nye transformatoranlegget på Austarheim opptar nesten like mykje plass som det eksisterande anlegget. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Ny stasjon er i drift