Røyrgata frå Holmevatn til Dalvatn blei bygt til kraftverket Sauda II som stod ferdig i 1922. Det gamle kraftverket blei rive og erstatta av eit nytt i 1978 (høgre del av kraftstasjonen) og i 2006 blei eit tredje verk sett i drift, i den venstre delen av den trekledde bygningen til høgre. Då fekk turbinane ved Dalvatnet vatn via ein fjelltunnel og røyrgata blei tatt ut av bruk. Etter lova skal denne røyrgata rivast, men frå fleire hald blir det tatt til orde for at denne typen anlegg har kulturhistorisk verdi og bør tas vare på.
Røyrgata frå Holmevatn til Dalvatn blei bygt til kraftverket Sauda II som stod ferdig i 1922. Det gamle kraftverket blei rive og erstatta av eit nytt i 1978 (høgre del av kraftstasjonen) og i 2006 blei eit tredje verk sett i drift, i den venstre delen av den trekledde bygningen til høgre. Då fekk turbinane ved Dalvatnet vatn via ein fjelltunnel og røyrgata blei tatt ut av bruk. Etter lova skal denne røyrgata rivast, men frå fleire hald blir det tatt til orde for at denne typen anlegg har kulturhistorisk verdi og bør tas vare på. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Rivingsobjekt eller kulturminne?