Eramet Norway slepp ikkje konkrete tal for kvart enkelt smelteverk. direktør for strategi og kommunikasjon i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland, opplyser imidlertid at verket i Sauda også i 2019 hadde eit solid bidrag til Eramet Norway sitt samla økonomiske resultat.
Eramet Norway slepp ikkje konkrete tal for kvart enkelt smelteverk. direktør for strategi og kommunikasjon i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland, opplyser imidlertid at verket i Sauda også i 2019 hadde eit solid bidrag til Eramet Norway sitt samla økonomiske resultat. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Svakare driftsresultat for Eramet Norway