– Framtidig utvikling i eldreomsorgen er viktig for Sauda Pensjonistforening