Etter at Saudahallen var ”koronastengt” i fleire månader i vår, var det knytta stor spenning til om folk ville besøka badeanlegget i sommar. Etter åtte vekers sommardrift er det nå klart at det er sett ny besøksrekord, med nær 9 000 badegjester. Blant dei som boltra seg i badevatnet i juni var søstrene Engla (5) og Luka King (2).
Etter at Saudahallen var ”koronastengt” i fleire månader i vår, var det knytta stor spenning til om folk ville besøka badeanlegget i sommar. Etter åtte vekers sommardrift er det nå klart at det er sett ny besøksrekord, med nær 9 000 badegjester. Blant dei som boltra seg i badevatnet i juni var søstrene Engla (5) og Luka King (2). FOTO: Ingvil Bakka.

Besøksrekord i koronasommaren