Ønsketenkning fra oss i Sauda Pensjonistforening, og vårt forslag til utvidet institusjonsprosjekt

Sauda Pensjonistforening ønsker ny eldreinstitusjon, i ett rolig og sentralt område i Sauda og på nedsiden av Brekkeveien.

Her kan kommunen få en framtidsrettet bolig som både kan ha personer til avlasting og samtidig inneholde bolig for personer som skal være der permanent. Det innebærer at de som er på avlastning blir kjent og fortrolig med stedet og personalet får bruke sin kompetanse på området.

Boenheten bør og kan inneholde rom som gir brukerne opplevelse av velvære. Bygningen må utformes og inneholde rom for aktiviteter og mosjon.  Alle brukerne får en gjennomgang av sine medisiner slik at beboerne har mulighet til en god natt søvn og også å være våkne og aktive på dagtid så langt det lar seg gjøre.

For at prosjekt skal lykkes kreves det vilje og samarbeid fra ansvarlig lege og  ansatte.  Dette blir viktig med tanke på at noen sløvende og ofte antipsykotiske medisiner skal erstattes med aktiviteter og innhold i hverdagen som de mestrer. Ansatte og samarbeid med pårørende blir svært viktige i planleggingen av det tilbudet som skal gis den enkelte. Foruten daglige gjøremål bør det legges til rette for allsidige aktiviteter som å plante busker, stelle blomster og dyrke i egen grønnsakhage. Muligheter til å delta i kulturelle tiltak som musikk og sang, gjerne få bade, gå til frisør og få kontakt med dyr, katt, høns mm.

Vi ønsker ett tilbud der de med størst helseproblemer i Sauda gis mulighet til å ”Leve hele livet” etter sine evner og begrensninger.  At vi med felles innsats kan stimulere til tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt også når helsen svikter. Ved endringer i omsorgsarbeidet har kommunen mulighet til å realisere ett prosjekt som er framtidsrettet. Ytringene våre og ønskene fra oss eldre, er ment å være ett positivt forslag til kommunen. Vi vil om mulig legge liv til årene.  Dette er Sauda Pensjonistforening sitt høyeste kommunale ønske for framtidig eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel i Sauda.