Det vil minka på saudabuane den neste trettiårsperioden, dersom Statistisk sentralbyrå treff med sine framskrivingar av folketalet. Illustrasjonsfoto frå Saudadagane 2018.
Det vil minka på saudabuane den neste trettiårsperioden, dersom Statistisk sentralbyrå treff med sine framskrivingar av folketalet. Illustrasjonsfoto frå Saudadagane 2018. FOTO: Knut Atle M. Seim.

SSB sine prognosar for Sauda:

Forgubbing og folketalsnedgang fram mot 2050