Arbeidstilsynet opplyser at Sauda Restaurant dei siste fem månadane ikkje har klart å dokumentere at fleire brot på arbeidsmiljølova er retta opp. Restauranten er pålagt å stenge førstkomande måndag.
Arbeidstilsynet opplyser at Sauda Restaurant dei siste fem månadane ikkje har klart å dokumentere at fleire brot på arbeidsmiljølova er retta opp. Restauranten er pålagt å stenge førstkomande måndag. FOTO: Foto: Frank Waal.

Alvorlege brot på arbeidsmiljølova