Til saman 19 nøkkeltal frå kommunen si eiga rapportering ligg til grunn for rangeringa av landets grunnskular i kommunebarometeret. Saudaskulen klatrar frå 171. i fjor til 119. plass i år blant landets 422 kommunar.
Til saman 19 nøkkeltal frå kommunen si eiga rapportering ligg til grunn for rangeringa av landets grunnskular i kommunebarometeret. Saudaskulen klatrar frå 171. i fjor til 119. plass i år blant landets 422 kommunar. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Sauda klatrar vidare på kommunebarometeret