Tabellen viser nasjonaliteten til gjestene i Allmannajuvet i perioden 2017-2020.
Tabellen viser nasjonaliteten til gjestene i Allmannajuvet i perioden 2017-2020. FOTO: Tabell: Sauda Ferie & Fritid AS.

Allmannajuvet og turistkontoret:

Greie sommarbesøkstal – trass kortare opningstid