Arbeidet for ein gondolbane i Svandal har så langt resultert i intensjonsavtalar verd 9,1 millionar. Sauda Vekst-leiar Inge Løyning er klar på at mykje står att før «Folkeheisen» er gryteklar, men ser framleis optimistisk på mulegheitene for å komma i mål. Her fotografert på Stølshaugen i Djuvsbotn, med god utsikt over Svandal og Sauda, som er skissert som endestasjon for banen.
Arbeidet for ein gondolbane i Svandal har så langt resultert i intensjonsavtalar verd 9,1 millionar. Sauda Vekst-leiar Inge Løyning er klar på at mykje står att før «Folkeheisen» er gryteklar, men ser framleis optimistisk på mulegheitene for å komma i mål. Her fotografert på Stølshaugen i Djuvsbotn, med god utsikt over Svandal og Sauda, som er skissert som endestasjon for banen. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Gondolbaneprosjektet «Folkeheisen»:

– Hovudfinansieringa må skje gjennom private bidrag og utbyggingsavtalar