Riksantikvar Hanna Geiran besøkte Sauda III i september i fjor, og kunne alt da opplyse at dei ville frede kraftstasjonen.
Riksantikvar Hanna Geiran besøkte Sauda III i september i fjor, og kunne alt da opplyse at dei ville frede kraftstasjonen. FOTO: FRank Waal.

NÅ har kraftstasjon Sauda III blitt freda