Ved Sauda legesenter jobbar legane turnus. Ei veke fysisk til stades i sjukehusbygget – ei veke med heimekontor. Einingsleiar Olivia Obtinario, sjukepleiar Siv Ripland og resten av helsepersonellet er også delt inn i fysisk adskilte grupper.
Ved Sauda legesenter jobbar legane turnus. Ei veke fysisk til stades i sjukehusbygget – ei veke med heimekontor. Einingsleiar Olivia Obtinario, sjukepleiar Siv Ripland og resten av helsepersonellet er også delt inn i fysisk adskilte grupper. FOTO: Arvid Horpestad/arkiv.

Forsvarer koronaturnusen i Sauda