Misforståelse hos Sauda Senterparti

Det kan virke som om det har oppstått flere misforståelser hos Sauda Senterparti knyttet til oppfordringen fra LO og Fellesforbundet. Fagrørsla har lov og avtaleverk som sitt viktigste verktøy i kampen for medlemmene og et trygt arbeidsliv. Vi samarbeider også tett med arbeidstilsynet og andre offentlige myndigheter i kampen mot useriøse arbeidsgivere. Vår oppfordring handler på ingen måte om manglende tillit til dette systemet.

Den lokale saken ved serveringsstedet viser at det går lang tid fra tilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd 5. mars til en mulig rettelse er på plass 7. september. Det har da tatt et halvt år fra bruddene blir avdekket til at de kanskje blir rettet opp. Hovedpoenget vårt er at vi må å hindre at slike saker oppstår. Når det blir avdekket slike saker viser det at vi har en jobb å gjøre i Sauda.

Vegard Birkeland Rød nevner brannforskrifter og trafikksikkerhet. Begge deler er gode eksempler hvor forebyggende arbeid er helt avgjørende for å lykkes. Det samme gjelder også arbeidslivet. Det er litt seint å snakke om brannvern når huset først står i brann. Sosial dumping er et problem som ødelegger for seriøse bedrifter, det skader rekrutteringen til yrker, og det skaper uverdige lønns- og arbeidsforhold for arbeidsfolk her i Sauda. Dette er alvorlig og krever politisk handling.