Den gamle vegen på utsida av Varstadtunnelen og Honganviktunnelen blir omkjøringsveg under oppgradering av dei to tunnelane.
Den gamle vegen på utsida av Varstadtunnelen og Honganviktunnelen blir omkjøringsveg under oppgradering av dei to tunnelane. FOTO: Frank Waal.

Tunnelane skal fornyast – langvarig omkjøring via gamlevegen