I juli i år blei kommuneplanleggar Ingvild Hovind og avisa invitert med på rundtur i sentrum saman med blinde Anders Slagstad Tveit. Dei oppfordra då folk til å komma med innspel, nå som kommunen jobbar med ny sentrumsplan.
I juli i år blei kommuneplanleggar Ingvild Hovind og avisa invitert med på rundtur i sentrum saman med blinde Anders Slagstad Tveit. Dei oppfordra då folk til å komma med innspel, nå som kommunen jobbar med ny sentrumsplan. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Vi tok opp problemet i 2013 – ble ikke hørt

Viser til ytring i Ryfylke 22. september 2020 der Liv Dybdal-Holthe viser til praktiske problemer med utformingen av sentrumsgatene for funksjonshemmede, vanskelige fortauskanter. Eldrerådet kom med ønsker om universell utforming av fortauene i forbindelse med opparbeidelse av Rådhusplassen.

Se kopi av brev, sendt til Sauda kommune, teknisk etat, datert oktober 2013:

”Eldrerådet er kjent med at Rådhusplassen nå får ny utforming. I forbindelse med denne ”ansiktsløftningen” ønsker Eldrerådet å komme med følgende innspill eller ønskeoppfordring: En del av våre innbyggere må benytte hjelpemidler for å ta seg fram i sentrum, mange med rullator og flere med rullestoler. Dette skaper ofte problemer når fortau skal passeres. Høydeforskjellen fra gatenivå til fortau er ett hinder og skaper unødig kraftanstrengelser. Eldrerådet ønsker med dette å undersøke om det er noe til hinder for å utbedre fortauet rundt Rådhusplassen slik at dette følger gatenivå og med fortausmarkering med lys steinstripe som viser hvor fortauet går. Alle hadde da hatt lettere tilgang til fortauet både med barnevogner og hjelpemidler for funksjonshemmede. Eldrerådet ønsker at Rådhusplassen skal være like lett tilgjengelig for alle i Sauda. Dersom ikke noen lovmessige regler er til hinder for forslaget, ønsker Elderådet at samtlige fortau vurderes i henhold til dette ønsket, når endringer gjøres i sentrrum som ett ledd i ”universell utforming” av gatemiljø der fortau ellers er nødvendig. Med hilsen Sauda Eldreråd.”

Eldrerådet fikk ingen tilbakemelding på henvendelsen i 2014 og fortauene er fortsatt problemer for enkelte brukergrupper. Hvorfor praktiserer ikke teknisk etat forslaget fra Eldrerådet datert oktober 2013?