Sauda kommune vil nå framover ha nøye og streng kontroll på kva som skjer og ikkje skjer på industritomter dei sel. På Birkeland har Sauda kommune i dag få ledige industritomter for sal.
Sauda kommune vil nå framover ha nøye og streng kontroll på kva som skjer og ikkje skjer på industritomter dei sel. På Birkeland har Sauda kommune i dag få ledige industritomter for sal. FOTO: Ingvil Bakka.

Skjerpar inn regelverket for industritomter