Andreas Isaken er tidlegare journalist, som nå returnerer til avisspaltene.
Andreas Isaken er tidlegare journalist, som nå returnerer til avisspaltene. FOTO: Frank Waal.

Andreas er ny journalist i Ryfylke