Vassområdekoordinator i Ryfylke, Jarle Lunde, visar fram gytegrus som er plassert ut i Risvollelva.
Vassområdekoordinator i Ryfylke, Jarle Lunde, visar fram gytegrus som er plassert ut i Risvollelva. FOTO: Andreas Isaksen.

Hjelper sjøauren i Risvollelva