Hvor ligger politisk ansvar?

Statsbudsjettet fra regjeringen ga dårlige nyheter for Sauda. Likevel er det ikke noen overraskelse at Sauda kommune er i en vanskelig situasjon.

Det er drøyt ett år siden administrasjonen snakket om et budsjett i “silkeføre”, samtidig som Sp, KrF og SV vedtok et budsjett som ikke var fullfinansiert og det manglet flere millioner kroner. Det tok ikke lang tid før kommunestyret måtte justere rammen med rundt 20 millioner. Sauda Høgre var veldig tydelige i kommunestyret på at å vedta et slikt budsjett var “å fraskrive seg politisk ansvar”.

Samtidig var Sauda Høgre veldig tydelige på at kommunen ikke burde bruke alle kraftinntekter i drift, uten å sette av en del midler, spesielt når kraftprisen var så høy.

I lederspalten i Ryfylke fra fredag 09/10 stod det følgende: “etter mange rundar med å kutte talet på kommunale tilsette over fleire år…” At det er gjort mange runder med å kutte antall kommunalt ansatte stemmer ikke. Siden 2017 har antallet årsverk i kommunen gått opp med hele sju årsverk.

Det å innse realiteten har lenge vært unngått: Demografien har endret seg veldig raskt og kommunen har vært mer og mer avhengig av inntekter som vi ikke kontrollerer (kraftinntekter, aksjer, premieavvik). Vi har gjort veldig lite for å omstille kommunen og for å effektivisere tjenester med tanke på eldrebølgen, samtidig som vi har måtte forholde oss til et budsjett med stadig smalere marginer.

Jeg tror det er på tide at vi bør planlegge for framtiden og ikke bare for neste valg.