Kommunen og Ryfylke

Hadde et innlegg i Ryfylke for noen månder siden. Sendte det samtidig til ordfører m/flere. Har ennå ikke fått svar.

Innleggene jeg har sendt inn dreier seg om diverse kommunale prosjekt. Her vil jeg nå be Ryfylke om å gjøre en jobb. Jeg er interessert i å vite kostnader ved en del kommunale prosjekt og eventuelle overskridelser. Jeg nevner i fleng: Myrabotn ved Brekke, Åbødalsveien, Folkets Hus, kostnaden med den ulovlig oppsatte reklamen på Djuvik-bygget, parkeringsplassen ved ”Metodisten” og sist, men ikke minst, den nye brua over til Tangen.

Her går det rykte om at kommunen ikke eier grunnen på Kløver-sida. Og når det gjelder overskridelsen her så lurer jeg på om det brukes hoderegning eller rein tipping ved prosjektering. Dette er dårlig handverk. Videre lurer jeg på om det er lov å ta penger fra renseanlegget på Tangen til dekking av andre prosjekt. Undersøkelse av disse sakene burde være en jobb for Ryfylke. Vi får altfor lite kritisk blikk på hva som skjer i kommuneadministrasjonen.

Slik som Ryfylke har utviklet seg er det stort sett ”koseinnlegg” og bilder som blir flere og flere og større og større.