Vikingtid og sjømannsliv på slutten av 1960-talet dannar rammene for fortellingane i den tidlegare Ryfylke-redaktøren Geir Høiland sin roman «Sporene fra Verdens Ende».
Vikingtid og sjømannsliv på slutten av 1960-talet dannar rammene for fortellingane i den tidlegare Ryfylke-redaktøren Geir Høiland sin roman «Sporene fra Verdens Ende». FOTO: Knut Atle M. Seim.

Ny roman:

Kven sette avtrykk i berget på Austarheim?