Sauda kommune skal det neste året bruka 170 000 kroner på ulike tiltak for å motverka einsemd blant eldre. Eit tiltak er ”måltidsvenn”  som skal bidra til meir matglede blant eldre.
Sauda kommune skal det neste året bruka 170 000 kroner på ulike tiltak for å motverka einsemd blant eldre. Eit tiltak er ”måltidsvenn”  som skal bidra til meir matglede blant eldre. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Får pengestøtte til nye trivselstiltak for eldre