Har ein kroniske sjukdommar, kan influensavaksinen vere ekstremt viktig. Dersom ein blir ramma av covid-19, kan ho vere livreddande. Her vert helsefagarbeidar Malin Lofthus vaksinert av sjukepleiar Siv Ripland.
Har ein kroniske sjukdommar, kan influensavaksinen vere ekstremt viktig. Dersom ein blir ramma av covid-19, kan ho vere livreddande. Her vert helsefagarbeidar Malin Lofthus vaksinert av sjukepleiar Siv Ripland. FOTO: Andreas Isaksen.

Massevaksinering i Sauda startar onsdag:

– Spesielt viktig i koronatida